f01

Eksamineret NLP-Psykoterapeut MPF   

Effektiv terapi og coaching

til dig der har brug for

forbedring, forandring og fremskridt.

15-02-2019: Jeg er ved at få lavet en ny hjemmeside. Der kan derfor forekomme fejl, rod og turbulens her på siden, i den kommende tid, mens det nye testes og rettes til. 

Jeg har gennem en årrække undervist og trænet  mennesker, med problematikker som fx stress og/eller depression,  til at få et indholdsrigt liv med glæde og mening. Jeg er sikker på, at jeg også kan hjælpe dig.


Via nogle enkle og effektive redskaber kan jeg guide dig, så du på en let og enkel måde kan nå ind til kernen i dig selv, hvor værdier som   glæde, overskud, ro og taknemmelighed er nogle af de primære grundsten,  der fremover vil danne fundamentet for dit liv.

Det kræver, at du selv er villig til at slippe kontrollen, vreden og skyldfølelserne, og at du tør prøve at tænke og agere på en ny - og måske ukendt måde.  Ønsker du at opnå et nyt og bedre resultat, end det du allerede har, er du nødt til at gøre noget nyt, noget andet, end det du plejer at gøre.


Jeg arbejder med selvledelse, mindfulness, metaforer, positive tankemønstre,  værdier, nærvær, meditation, åndedræt, partsterapi, indre barn terapi og målsætning.


Jeg har en god erfaring gennem mange  individuelle fortællinger og forløb. Og selvom der ofte er en lang række fællesnævnere,  der går igen i de fleste fortællinger, tager jeg altid udgangspunkt i det menneske, og de problematikker,  jeg har overfor mig.


Hvis du har lyst til at arbejde med dig selv i en tryg atmosfære, hvor motivation og positiv forandring danner rammen om indholdet, så er du velkommen til at kontakte mig for en helt uforpligtende  samtale.

  Psykoterapi  ♦  Coaching  ♦  Facilitering

Pia Duunn Olsen  ♦  Risevej 1  ♦  3751 Østermarie

Tlf: 27 35 73 07  ♦  pia@piaduunnolsen.dk ♦ Takeoff and Landing  ♦  CVR: 30846095